LJA Kvalifikāciju reģistrs ir sācis savu darbību

Latvijas Jumiķu apvienība ir izveidojusi Kvalifikāciju reģistru, kas uzsāk savu darbību 2021. gada decembrī.

 

Valsts izglītības un satura centrs (VISC) savā Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju kartē ir noteikusi Latvijas Jumiķu apvienību par atbildīgo jumiķu kvalifikācijas piešķiršanu atbilstoši specializācijām. Balstoties uz šo faktu, kā arī tiecoties paaugstināt kvalitātes rādītājus būvniecības nozarē, Latvijas Jumiķu apvienība ir izveidojusi Kvalifikāciju reģistru, kurā ir pieejama informācija par kvalificētiem jumiķa amata pratējiem. Reģistrs ir izveidots ar mērķi ļaut darbu pasūtītājiem, būvuzraugiem vai iepirkumu veicējiem pārliecināties par darbu veicēju kvalifikācijas līmeni un atbilstību veicamo darbu specifikācijai. Reģistrs pieejams aplūkošanai adresē http://www.jumiki.lv/index.php/kvalifikacijas.

Reģistrā ir pieejama informācija par uzņēmumiem, kuros ir nodarbināts vismaz viens darbinieks, kam piešķirta LJA kvalifikācija vismaz vienā no 29 specializācijām dažādu jumta klājumu iesegšanā un fasāžu ieklāšanā vai ar to saistītās jomās kā, piemēram, darbs augstumā. Kvalifikācijām ir noteikti septiņi prasmju līmeņi saskaņā ar Būvniecības nozares kvalifikāciju ietvarstruktūrā iekļauto profesiju karti, kā arī paskaidrotas prasības katram līmenim.

LJA mērķis, piešķirot kvalifikācijas, ir nodrošināt profesionālu novērtējumu jumiķa amata prasmēm pa specializācijām, lai radītu uzticamu vidi pasūtītājiem, izvēloties darbu veicējus. Kā profesionālā organizācija Apvienība uzņemas nodrošināt katras piešķirtās kvalifikācijas atbilstību reālajām kvalificējamā darbinieka prasmēm. Jāpiemin, ka LJA veidotā kvalifikācijas līmeņu sistēma pēc specializācijām atbilst Starptautiskās Jumiķu Federācijas (IFD) noteiktajai, līdz ar to Latvijas jumiķiem ir iespēja iegūt starptautisko jumiķu pasi.

Katram kvalificētajam darbiniekam ir piešķirts individuāls numurs un QR kods, ar kuru tiek nodrošināta piekļuve informācijai par konkrētā darbinieka prasmēm noteiktās specializācijās. Līdz ar to LJA vēlas panākt, ka darbu pasūtītājs var ļoti ērti, ātri un vienkārši pārbaudīt darbinieka datus un justies drošs par izpildīto darbu kvalitāti savā objektā.

 Apvienība cer, ka Latvijas būvniecības nozarē prasības pret kvalitāti augs, un piemēram kvalificēt savas jomas aroda pratējus sekos arī citas profesionālās organizācijas.

 

LJA valde

 

    

Sky Bet by bettingy.com