Konference «Nākotnes darbs 2023»

Latvijas Jumiķu apvienības valdes priekšsēdētājs Armands Liede piedalījās konferencē «Nākotnes darbs 2023» par problēmām nodarbinātības jomā, nākotnes darbaspēka pieprasījumu, tautsaimniecības transformāciju, prasmēm, mobilitāti, darbaspēka jautājuma pārvaldi, visu iesaistīto pušu sadarbību un datos balstītas pieejas iedzīvināšanu.
Konference norisinājās trīs blokos, no kuriem katrs sākās ar nozares līderu prezentāciju, kurai sekoja diskusija. Nākotnes darbs: Globālās iespējas un draudi. Latvijas darba tirgus stiprās un vājās puses. Latvijas uzņēmumu cīņa par kvalificētiem darbiniekiem.
Konferencē piedalījās publiskā, privātā un nevalstiskā sektora vadošie pārstāvji, kuri atzina, ka kvalificēta darbaspēka trūkums ir viens no Latvijas ekonomikas attīstības galvenajiem šķēršļiem. Konferenci atbalstīja Nodarbinātības valsts aģentūra un Ekonomikas ministrija, rīkotājs ERDA.
Vairāk par konferences dalībniekiem un tās ieraksts šeit:  https://www.facebook.com/ERDAgroup/videos/2180434302149992
 
 
 
 
 
Sky Bet by bettingy.com