Par apvienību

Latvijas Jumiķu apvienība (LJA) ir profesionāļu apvienība, kas vieno ar jumtu saistītus uzņēmumus, amata meistarus un amatniekus.

Jumiķu apvienība ir Latvijas Amatniecības kameras struktūrvienība kopš 15.gadsimta. Savu darbību LJA atjaunoja 1996.gadā. Kopš 2005.gada Latvijas Jumiķu apvienība ir pilntiesīga Starptautiskās Jumiķu asociācijas biedre.

Mūsdienās vairāk nekā 10 gadus LJA strādā, lai apzinātu un sakārtotu Latvijas jumiķu darbu, lai tas varētu brīvi attīstīties uz godīgas komercijas principiem, ievērojot pasaulē pieņemtās kvalitātes normas un prasības.

Tādēļ LJA nosaka šādus savas darbības mērķus:
• veicināt kvalitatīvu jumtu segumu ieklāšanu pēc pareizām tehnoloģijām;
• uzturēt jumiķu darba kultūru un standartus augstā līmenī;
• izslēgt negodprātīga un nekvalitatīva jumiķu darba esamību;
• veicināt jaunu tehnoloģiju apguvi jumtu ierīkošanas jautājumos.

Veiksmīgai mērķu sasniegšanai LJA nosaka galvenos darbības uzdevumus:
• uzturēt un veicināt jumiķa amata atpazīstamību un prestižu;
• veikt jumiķu izglītošanu un atestēšanu;
• veikt esošo un topošo jumtu apsekošanu un ekspertīzi;
• Latvijas vārda un interešu pārstāvēšana starptautiskā līmenī, piedaloties pasaules jumiķu čempionātos un profesionālās konferencēs;
• veikt jumiķu darbu pasūtītāju izglītošanu un konsultēšanu par jumtu segumiem un konstrukcijām;
• sadarbības veicināšana ar Latvijas un ārzemju arhitektiem un būvuzņēmējiem;
• pastāvīgi pētīt un analizēt pasaules jumiķu tehnoloģisko pieredzi, kā arī veicināt jauno tehnoloģiju apguvi Latvijas tirgū.

No 2005 gada Latvijas jumiķu apvienība ir pilntiesīga IFD (Internationale Federation des Dachdeckerhandwerks) Starptautiskās jumiķu Federācijas locekle. Starptautiskā jumiķu federācija ir veidota Minhenē Vācijā 1952 gadā kā starptautisks sadarbības centrs nacionālo jumiķu apvienību un kompāniju atbalstam. Dotajā brīdī tās sastāvā ietilpst eiropas valstis ,āfrikas un ziemeļamerikas kontinenta pārstāvji .
Šajā sastāvā ir ne tikai nacionālās apvienības -tā sauktās pilnās un associētās ,bet arī ļoti daudz kompāniju un organizāciju partnera statusā.
Katru gadu tiek rīkoti starptautiski jumiķu federācijas kongresi,kas nodrošina ērtu platformu dialogiem starp nacionālaj;am apvienībām un partneriem. Pasākumi tiek rīkoti kādā no federāciju pārstāvošajām vālstīm.
Katru otro gadu tiek rīkoti kādā no pārstāvošajām valstīm Pasaules jauno jumiķu čempionāti.Latvijas Jaunie Jumiķi ar labām sekmēm piedalās tajos, kā arī Latvija cīnās par tiesībām
rīkot 2018 gada čempionātu pie mums

Sky Bet by bettingy.com